Đế Sạc Không Dây HW07

Size:7*10MM
Color:Black & White
Input: 5V2A 9V1.8A
Output:10 W
94V0 Fire class