Pin Wopow iPhone 5/5s

Model: WP-I5/5S
Điện áp: 3,8V
Dung lượng: 1440mAh/ 1570mAh
Ứng dụng: Phone 5/5S