Pin Wopow iPhone 6 Plus

Model: WP-I6P
Điện áp: 3,82V
Dung lượng: 2915mAh
Ứng dụng: Phone 6 Plus