Pin Wopow iPhone 6s Plus

Model: WP-I6SP
Điện áp: 3,82V
Dung lượng: 2750mAh
Ứng dụng: Phone 6S Plus