Pin Wopow iPhone 7 Plus

Model: WP-I7P
Điện áp: 3,82V
Dung lượng: 2900mAh
Ứng dụng: Phone 7Plus