Pin Wopow iPhone 7

Model: WP-I7
Điện áp: 3,82V
Dung lượng: 1960mAh
Ứng dụng: Phone 7