Pin Wopow iPhone 8 Plus

Model: WP-I8P
Điện áp: 3,82V
Dung lượng: 2675mAh
Ứng dụng: Phone 8Plus