Pin Wopow iPhone 8

Model: WP-I8
Điện áp: 3,82V
Dung lượng: 1821mAh
Ứng dụng: Phone 8