Pin Wopow iPhone X

Model: WP-IX
Điện áp: 3,82V
Dung lượng: 2716mAh
Ứng dụng: Phone X