Tai nghe Bluetood 5.0 SoloAir-R

Tai nghe Bluetood 5.0 version
SIZE: 53.8*44.2 MM,
Tương thích hầu hết các dòng SmartPhone.